Vad ingår?

Kritisk maktanalys och djupdykning i idéernas historiska utveckling

Idéhistoria B följer ett tematiskt upplägg. Den inledande delkursen behandlar idéhistorisk teori och metod. Du får här en första orientering om idéhistoriens egenart och speciella teoretiska problem.

Den andra delkursen har temat samtida kulturteori och politisk filosofi och du möter begrepp som maktanalys, postmodernism, postpolitik och postkolonialism. I den tredje delkursen görs en djupdykning i en idéhistorisk klassisk tänkare, eller ett klassiskt verk. Det kan exempelvis innebära att du och dina kurskamrater läser Aristoteles ”Politiken” eller Foucaults maktkritiska verk.

Terminen avslutas med en uppsats, där du självständigt ska skriva en mindre uppsats om ett väl avgränsat ämne inom idéhistorieämnet. Du får under uppsatsskrivandet handledning i grupp tillsammans med dina kurskamrater.

Arbetssätt

Under de tre första delkurserna sker undervisning ungefär en gång i veckan på plats på högskolan, vilket innebär en stor del självstudier. Tillsammans med de cirka tio andra studenter som läser varje termin har du främst seminarier som undervisningsform. Tack vare att gruppen är relativt liten finns det mer tid för diskussioner med både din lärare och dina kurskamrater än på lägre nivåer. Du examineras genom skriftliga tentamen och aktivt deltagande.

Under tiden du skriver din uppsats träffar du din lärare och de andra studenterna ungefär sex gånger, i början och slutet av delkursen på seminarier. Där har ni möjlighet att diskutera hur uppsatsskrivandet går och se varandras utkast.

För uppsatsen ingår det, utöver genomförandet av uppsatsen, ventilering av din egna uppsats på ett seminarium och opponering på en annan students uppsats.