Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen ger kunskaper kring hur dessa frågor har debatterats och förståtts historiskt. Som student på kursen får du konkreta verktyg för att tänka utanför den samtida boxen och därmed mer innovativt.

Att ha ett historiskt perspektiv på ett ekonomiskt system, hur det har uppfattats, tolkats och omförhandlats, kan vara mycket givande för den som på något sätt arbetar med dagsaktuella frågor. Genom kursen kommer dessutom relevanta, konkreta kunskaper som källkritik, kontextualisering och historisering att användas och diskuteras vilket förbereder studenten för ett arbete som kräver analytisk skärpa och en förmåga att orientera sig i olika sammanhang på arbetsmarknaden.

Under kursen varvas föreläsningar kombinerat med seminarier och hemtenta.