Aula

Förstörelse som ett sätt att bygga nya samhällen

Kurs

Idéhistorisk temakurs: Förstörelsens kulturhistoria

7.5 hp

I kursen får du lära dig mer kring hur förstörelse kan vara ett sätt att bygga en ny idé om samhället. I delkursen kommer vi studera förstörelsens kulturhistoria i några specifika sammanhang. Det bildstormande som utlöstes av den protestantiska reformationen i England, Holland men också Sverige inleder delkursens diskussioner. Förstörelsen av bibliotek behandlas, såväl under första världskriget som under 1990-talets krig på Balkan.

2000-talet har utmärkts av raserande och förstörelser som blivit till globala mediehändelser. Här kommer vi analysera och diskutera sprängningarna av Bamiyan buddhorna i Afghanistan våren 2001, raserandet av Saddam Hussein-statyn i Bagdad under den amerikanska invasionen 2003 och IS förstörelse av världsarv i Irak och Syrien 2015.


Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Idéhistorisk temakurs. Förströelsens kulturhistoria I delkursen kommer vi att diskutera och analysera vilken betydelse förstörelse haft för olika samhällen och för dessa samhällens idé om det förflutna, nuet och framtiden. Vi börjar i den europeiska reformationen, gör ett antal historiska nedslag och följer historien fram till Islamiska statens förstörelse av världsarv i Syrien 2015. I kursen tittar vi på specifika historiska händelser och detta syftar till att synliggöra att förstörelsen i olika sammanhang haft en framåtsyftande vision. Arbetssätt Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarieförberedelser i arbetsgrupper och seminarier.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.