Vad ingår?

Lär dig grunderna inom digital affärsutveckling

Kursen består av fyra delkurser inriktade på informatik:

  • Introduktion till digital affärsutveckling
  • Digital marknadsföring
  • E-handel
  • Digital entreprenöriell arbetsmetod

Under den första delkursen introduceras du för området digital affärsutveckling och informatik. Du läser om de grundläggande teorierna inom digitalisering och övar dina färdigheter kring samarbete, analysmetodik och digital teknik. I den andra delkursen läser du om marknadsföring via digitala kanaler, både ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. I den tredje delkursen läser du om digitalisering av detaljhandel och lär dig om aktuella trender och status kring e-handel idag. Under den sista delkursen lär du dig bland annat om olika arbetsmetoder som finns inom IT-utveckling, marknadsföring och affärsutveckling.

Du gör under kursens gång fältstudier där du bland annat studerar företag inom e-handel. Gästföreläsningar ingår i kursen där du möter experter från företag. Du övar dessutom för rollerna som strateg och analytiker. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom informatik på B- och C-nivå med inriktning mot digital affärsutveckling.

Arbetssätt

Lärarledd tid varierar under kursen. Du varvar mellan lärarledda moment på campus och eget arbete. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, workshops och seminarier men också genom praktiska moment i form av app-prototyping, webbdesign och tech briefs. Du examineras bland annat genom aktivt deltagande på seminarier, tentamen och inlämningsuppgifter, både enskilt och i grupp. I kursen ingår även fältstudier och gästföreläsningar.

Cirka 15 studenter antas fristående till kursen. Totalt studerar du tillsammans med 50-60 studenter eftersom kursen läses med programmet Management med IT.