Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Informatik C, inriktning digital affärsutveckling

Behörighetskrav:

Informatik B, eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng