Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Informationsförvaltning

Behörighetskrav:

Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B om 30 högskolepoäng vardera.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng