Vad ingår?

Fördjupa dina kunskaper i informationsförvaltning och öva projektledning

Kursen behandlar organisationsteorier och proveniensprincipen, informationsekonomi och frågor om öppenhet kontra integritet. Du kommer också öva på att leda ett projekt och argumentera för dess resultat. Du kommer att läsa fem delkurser, varav fyra är gemensamma för alla studenter. Den sista delkursen är valbar. De kurser som är gemensamma är:

  • Organisationsteori och verksamhetsinformation
  • Den globala informationsekonomin
  • Transparens, integritet och informationssäkerhet
  • Projektledning och presentation

Sedan kan du välja mellan praktik eller tematisk orientering som valbar delkurs.

Arbetssätt

Du har cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av seminarier och någon enstaka föreläsning. Beroende på vad för valbar delkurs du väljer kan kursen också innehålla praktik. Du examineras bland annat genom obligatorisk närvaro på seminarier, skriftlig hemuppgift, redovisningar, tentamen samt grupparbete. Kursen kommer du att studera tillsammans med cirka tio andra studenter.