Närbils på gröna stolar mor grå betongvägg

Utveckla journalistiska färdigheter för viktigt arbete

Kurs

Journalistik A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Har du ett stort samhällsintresse och vill arbeta med traditionella eller digitala medier? Det journalistiska yrket är kopplat till flera viktiga samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. I Journalistik A introduceras du för journalistens roll och arbete. Genom praktiska och teoretiska moment tränar du upp dina journalistiska färdigheter.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med journalistik med ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt Journalistiska studier på Södertörns högskola ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Att studera journalistik ger dig möjlighet att få utlopp för din kreativitet, samtidigt som det balanseras med ett kritiskt förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, både idag och i framtiden. Med studier inom journalistik i ryggen kan du arbeta med alla former av journalistiskt arbete, både som frilansare eller anställd, på olika typer av företag och organisationer som arbetar med medier och kommunikation. Exempel på arbetsplatser är tidningar, tv-hus och nyhetsredaktioner. Under studierna kommer du också ha skaffat dig bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen. Du får möta människor i olika delar av samhället och få erfarenheter av olika områden i vårt samhälle. Du kan även välja att kombinera studier i journalistik med ett annat ämne, som till exempel religionsvetenskap, etnologi eller statsvetenskap, och på så sätt skaffa dig spetskompetens. Läs om ämnets forskning
Introduceras för journalistens yrke och verktyg Under kursens gång läser du åtta delkurser: Introduktion till journalistik Fotojournalistik Layout och textredigering Språkstrimman Journalistik och samhälle Nyhetsjournalistik Kortpraktik Radiojournalistik Delkurserna ger dig en introduktion till journalistrollen och yrket. Du får praktisk övning i flera av journalistens verktyg som bland annat foto, layout, språk, textredigering och radio. Du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information som du sedan bearbetar och presenterar för dagspress, webb och radio. Du övas även i kritisk granskning och nyhetsvärdering. Genom delkursen Journalistik och samhälle utvecklar du en förståelse för mediernas betydelse för både samhälle och demokrati. Du lär dig om juridiska förutsättningar som upphovsrätt, sekretess, offentlighet, tryckfrihet och yttrandefrihet. Under kursen har du dessutom en två veckor lång praktik på en dagstidning. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten, både individuellt och i grupp. Du examineras genom skriftlig salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, inlämning av projektarbeten samt aktivt deltagande på seminarier. I samband med praktiken skriver du en praktikrapport. De flesta kurserna kräver daglig närvaro på högskolan.
Teoretisk mediekunskap och användbara journalistiska verktyg Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier. Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete. Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg.