Vad ingår?

Introduceras för journalistens yrke och verktyg

Under kursens gång läser du åtta delkurser:

  • Introduktion till journalistik
  • Fotojournalistik
  • Layout och textredigering
  • Språkstrimman
  • Journalistik och samhälle
  • Nyhetsjournalistik
  • Kortpraktik
  • Radiojournalistik

Delkurserna ger dig en introduktion till journalistrollen och yrket. Du får praktisk övning i flera av journalistens verktyg som bland annat foto, layout, språk, textredigering och radio. Du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information som du sedan bearbetar och presenterar för dagspress, webb och radio. Du övas även i kritisk granskning och nyhetsvärdering.

Genom delkursen Journalistik och samhälle utvecklar du en förståelse för mediernas betydelse för både samhälle och demokrati. Du lär dig om juridiska förutsättningar som upphovsrätt, sekretess, offentlighet, tryckfrihet och yttrandefrihet.

Under kursen har du dessutom en två veckor lång praktik på en dagstidning.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten, både individuellt och i grupp. Du examineras genom skriftlig salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, inlämning av projektarbeten samt aktivt deltagande på seminarier. I samband med praktiken skriver du en praktikrapport. De flesta kurserna kräver daglig närvaro på högskolan.