Närbils på gröna stolar mor grå betongvägg

Möjlighet att forma din journalistiska utbildning

Kurs

Journalistik B

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du utveckla dina journalistiska färdigheter? I Journalistik B skriver du artiklar i olika genrer, tränar på bildsättning och layout samt producerar nyhetsinslag. I kursens sista moment väljer du bland flera valfria delkurser. Du kan till exempel rikta in dig mot tidskriftsproduktion, samhällsjournalistik och fördjupningskurs i radio.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med journalistik med ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt Journalistiska studier på Södertörns högskola ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Att studera journalistik ger dig möjlighet att få utlopp för din kreativitet, samtidigt som det balanseras med ett kritiskt förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, både idag och i framtiden. Med studier inom journalistik i ryggen kan du arbeta med alla former av journalistiskt arbete, både som frilansare eller anställd, på olika typer av företag och organisationer som arbetar med medier och kommunikation. Exempel på arbetsplatser är tidningar, tv-hus och nyhetsredaktioner. Under studierna kommer du också ha skaffat dig bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen. Du får möta människor i olika delar av samhället och få erfarenheter av olika områden i vårt samhälle. Du kan även välja att kombinera studier i journalistik med ett annat ämne, som till exempel religionsvetenskap, etnologi eller statsvetenskap, och på så sätt skaffa dig spetskompetens. Läs om ämnets forskning
Utforma kursen efter ditt journalistiska intresse I Journalistik B får du möjlighet att fördjupa dina färdigheter du utvecklade i A-kursen. Du läser först tre delkurser gemensamt med alla som läser kursen. Avslutningsvis väljer du själv vilken delkurs du vill läsa. Under kursen skriver du artiklar i olika genrer med utgångspunkt i berättarteknik, källkritik och fördjupade researchmetoder, datajournalistik och nyhetsgrafik. Du får samtidigt träna på att bildsätta och grafiskt utforma dina artiklar. Kursen lägger vikt på bildsättning ur ett medieetiskt och upphovsrättsligt perspektiv. Du lär dig grunderna i TV-journalistik och får producera nyhetsinslag Vidare får du själv möjlighet att välja kurser efter ditt intresse. Tre av följande kurser erbjuds: Tidskrift Programmering för journalister Aktuell samhällsjournalistik Sportjournalistik Radiojournalistisk fördjupning Arbetssätt Du har undervisning i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten. Du examineras främst genom skriftlig hemtentamen, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. De flesta kurserna kräver daglig närvaro på högskolan.
Teoretisk mediekunskap och användbara journalistiska verktyg Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier. Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete. Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg.