Vad ingår?

Utforma kursen efter ditt journalistiska intresse

I Journalistik B får du möjlighet att fördjupa dina färdigheter du utvecklade i A-kursen. Du läser först tre delkurser gemensamt med alla som läser kursen. Avslutningsvis väljer du själv vilken delkurs du vill läsa.

Under kursen skriver du artiklar i olika genrer med utgångspunkt i berättarteknik, källkritik och fördjupade researchmetoder, datajournalistik och nyhetsgrafik. Du får samtidigt träna på att bildsätta och grafiskt utforma dina artiklar. Kursen lägger vikt på bildsättning ur ett medieetiskt och upphovsrättsligt perspektiv. Du lär dig grunderna i TV-journalistik och får producera nyhetsinslag

Vidare får du själv möjlighet att välja kurser efter ditt intresse. Tre av följande kurser erbjuds:

  • Tidskrift
  • Programmering för journalister
  • Aktuell samhällsjournalistik
  • Sportjournalistik
  • Radiojournalistisk fördjupning

Arbetssätt

Du har undervisning i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten. Du examineras främst genom skriftlig hemtentamen, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. De flesta kurserna kräver daglig närvaro på högskolan.