Tillämpa dina journalistiska kunskaper i praktiskt arbete

Kurs

Journalistisk praktik

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Denna kursen riktar sig till dig som är i slutet på din journalistutbildning. Du får möjlighet att använda dina journalistiska kunskaper och färdigheter samt reflektera över journalistens arbetsplats och roll. Syftet är att du genom 18 veckor på en redaktionell arbetsplats, får utvecklas i din roll som journalist. Praktiken kan genomföras antingen i Sverige eller utomlands. Du ansvarar själv över att ordna praktikplats, i samarbete med högskolan.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med journalistik med ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt Journalistiska studier på Södertörns högskola ger dig både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter som du har nytta av i arbetslivet. Du kommer ha bred kompetens inom såväl traditionella som digitala medier, och kunskaper att göra utförlig research som du sedan förmedlar genom olika typer av medier. Att studera journalistik ger dig möjlighet att få utlopp för din kreativitet, samtidigt som det balanseras med ett kritiskt förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, både idag och i framtiden. Med studier inom journalistik i ryggen kan du arbeta med alla former av journalistiskt arbete, både som frilansare eller anställd, på olika typer av företag och organisationer som arbetar med medier och kommunikation. Exempel på arbetsplatser är tidningar, tv-hus och nyhetsredaktioner. Under studierna kommer du också ha skaffat dig bred kunskap om vårt samhälle, samt ett nyfiket, undersökande och kritiskt förhållningssätt till omgivningen. Du får möta människor i olika delar av samhället och få erfarenheter av olika områden i vårt samhälle. Du kan även välja att kombinera studier i journalistik med ett annat ämne, som till exempel religionsvetenskap, etnologi eller statsvetenskap, och på så sätt skaffa dig spetskompetens. Efter kursen har du en fot in på arbetsmarknaden. Med praktisk yrkeserfarenhet av journalistiskt arbete har du en eftertraktad styrka och kompetens på arbetsmarknaden. Du har dessutom fått inblick i såväl den journalistiska och redaktionella verksamheten som journalistens yrkesroll och arbetsuppgifter. Läs om ämnets forskning
Tillämpa dina kunskaper i praktiskt arbete Under kursen genomför du 18 veckor praktik vid en redaktionell arbetsplats. Du utför journalistiskt arbete under handledning på den arbetsplats du väljer. I kursen ingår även obligatoriska träffar vid Södertörns högskola. Under undervisningstillfällena får du möjlighet att diskutera praktiken samt relationen mellan akademiska studier och arbetsliv. I kursens avslutande moment får du reflektera över din genomförda praktik. Det är du själv som ansvarar över att ordna praktikplats i god tid före kursstart. Detta i stöd med högskolan. Arbetssätt Kursen innefattar två veckor som är förlagda på Södertörns högskola, den första och sista veckan på kursen, samt en obligatorisk träff i mitten av praktikperioden. Den inledande och avslutande veckan innehåller en variation av föreläsningar och seminarier. Ansökan Vill du läsa kursen som fristående, söker du via antagning.se 15/3 - 15/4. Sedan behöver du senast 28/5 lämna praktikplan. För frågor, kontakta journalistik@sh.se . Använd ordinarie ansökningsblankett som du finner nedan på denna sida och lämna den vid ME3 praktiklåda. Annars skickar du via adressen nedan. Du ska senast vid kursstart 2 september 2019 visa dig behörig på kursen. Inför praktiken Praktikplats blankett Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Journalistik 141 89 Huddinge Märk kuvertet "Journalistisk praktik"!
Teoretisk mediekunskap och användbara journalistiska verktyg Kursen är för dig som har studerat journalistik på högskolenivå och vill skaffa dig praktiska erfarenheter inför arbetslivet. Du får under 18 veckor erfara praktiskt journalistarbete på en redaktionell arbetsplats som bedriver journalistik. Det är du själv som söker och ansvarar för att du ska ha en godkänd praktikplats när kursen startar. Din praktikplats ska bedriva journalistik för kontinuerlig publicering. Exempel på godkända arbetsplatser är dagspress, webbredaktioner, tv, radio, magasin etc. Journalistisk praktik ingår i kursutbudet för ämnet Journalistik vid Södertörns högskola. Journalistik är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på medier och kommunikation. Inom ämnet varvas praktiska och teoretiska moment. De praktiska momenten innefattar skrivande, fotografering, filmning, radioinspelning och webbproduktion. De teoretiska delarna utgörs av studier om mediernas roll i samhället, medieetik, research och fördjupade samhällsstudier. Både ämnet journalistik och yrkestiteln är starkt kopplat till flera aktuella samhällsfrågor och är en viktig del av vår demokrati. Under dina journalistiska studier får du lära dig bevaka rättegångar, diskutera etik, utföra research om aktuella samhällsfrågor, utrikesbevakning, skriva reportage, göra radioprogram och mycket mer. Du får även utlopp för din språkliga och utforskande kreativitet, och tillsammans med kritiska förhållningssätt och teoretiska resonemang kring mediernas roll i samhället, skapar du en god balans och bred grund för framtida arbete. Studier i journalistik passar dig som har ett stort samhällsengagemang, vill reflektera kritiskt kring vår samhälle och vill arbeta med antingen traditionella eller digitala medier. Genom ett samarbete mellan den journalistiska och medietekniska avdelningen på Södertörns högskola sammanförs studier i journalistik och medietekniska verktyg.