Vad ingår?

Förståelse av Hannah Arendts tänkande

Under kursen övar du förmågan att läsa källtexter samtidigt som du får en fördjupad förståelse av Hannah Arendts tänkande. I kursen får du en översikt av huvudlinjerna i Arendts utveckling och du får läsa några av hennes centrala texter. Du kommer även få viss insikt i Arendts filosofi.

Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater.

Undervisningen sker huvudsakligen i form av seminarier. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.