Vad ingår?

Studera centrala texter om nationalism med ett historiskt perspektiv

Genom ett urval av texter kopplat till historiska händelser får du studera tre typer av nationalism ur ett historiskt perspektiv - svenskhet, etniska krig och globalisering. Genom texterna tar vi oss, under kursen, an historien kring en av vår tids dominerande frågeställningar.

En bit in på 2000-talet är nationalismen på frammarsch runt om i världen. Det blir inte minst tydligt genom högerextrema och populistiska partiers framgångar. Under kursen kommer du spåra nationstänkandets historiska rötter. Kursen fokuserar på den medborgerliga tradition som växte fram ur den franska revolution och den kulturella traditionen som etablerades under den tyska romantiken.

Svenskhet undersöks genom den nationella uppmarschen i Sverige kring 1900 och du får analysera allt från lyrik, utställningar, monument och måleri. Du studerar den etniska idén och etnisk identitet med utgångspunkt i inbördeskrigen i Jugoslavien under 1990-talet. Genom globaliseringsdebatten kring 2000 får du också undersöka en debatt som tog en helt annan riktning efter att tvillingtornen kollapsade 2001.

Arbetssätt

Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka en föreläsning eller seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Högskolan uppmuntrar dig att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater.

Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.