Aula

Diskutera Mores klassiska berättelse.

Kurs

Klassikerläsning: Thomas More och utopins födelse

7.5 hp

Vår

50%

Campus

More var den förste i den västerländska idé- och kulturhistorien som använde begreppet ”utopi”. På kursen kommer vi ingående diskutera Mores klassiska berättelse och placera in den i de olika sammanhang som texten tillkom i. Vilka var de sociala och politiska förhållanden More vände sig emot? Vilka var de idéer han influerades av? Vi diskuterar även hans verk Utopia relaterat till vår tids visioner, eller kanske rentav brist på visioner kring det goda samhället.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Klassikerläsning: Thomas More och utopins födelse Kursen syftar till att ge dig som student ett historiskt och historiserande perspektiv på hur vårt eget samhälle är inrättat och hur olika aktörer på det politiska fältet idag diskuterar (eller inte diskuterar) hur vi kan skapa det goda samhället. Kursen erbjuder också verktyg kring hur det är möjligt att gå i närkamp med en klassisk idéhistorisk text och ger olika verktyg för att analysera texter, en färdighet som är tillämplig i alla yrkessammanhang som på ett eller annat sätt sysslar med texthantering. Kursen ges på halvfart och består av föreläsningar, seminarier, diskussioner i mindre grupper, presentationer i grupp och enskilt.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.