Vad ingår?

Studera historiskt-empiriskt innehåll och fördjupa dig inom valfritt konstvetenskapligt tema

Kursen är tematiskt upplagd och består av fyra delkurser: Avbildning och abstraktion, Kanonisering och exponering, Konstarter och medier samt Självständigt arbete. I den första delkursen lär du dig om avbildningens problem och dess motsats, abstraktionens historia inom konsten. Den andra delkursen behandlar istället seendets och de visuella teknologiernas historia i väst och öst, kanoniseringsprocesser samt konstens presentation i utställningar, museer och installationer.

I den tredje delkursen lär du dig om olika konstarter och medier genom historien. Du studerar även de hierarkier och värden som de förknippats med. I den avslutande delkursen författar du ett självständigt arbete i form av en uppsats. Här utvecklar du dina vetenskapliga verktyg och får en praktisk fördjupning i ett valfritt konstvetenskapligt tema.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid och går att läsa både på distans och på campus.

I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av: Föreläsningar, seminarier och studiebesök. Gästföreläsningar förekommer i alla delkurser och består av bland annat framstående konstnärer, konstvetare eller andra professioner från det konstnärliga fältet. Du examineras bland annat genom skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt seminariedeltagande.

I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen av: Bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans plattform för distansundervisning. Samt webbaserat obligatoriskt deltagande i skriftliga diskussioner. Du examineras genom skriftlig hemtentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter.