Runda träpallar.

Fördjupa dig inom valfritt konstvetenskapligt tema

Kurs

Konstvetenskap C

30 hp

Höst

100%

Campus / Distans

Öva dina förmågor i skriftlig och muntlig presentation av konst och arkitektur! C-kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i såväl historia som teori och praktik. Under kursen studerar du bland annat analyser av konstverk och arkitektur. Du tillämpar sedan dina kunskaper och färdigheter i författandet av ett självständigt arbete.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom konst- och kultursektorn eller studera vidare på avancerad nivå Efter studier i konstvetenskap är du förberedd för arbete inom konst- och kultursektorn. Exempel på arbetsplatser är olika museer, konsthallar, gallerier eller bildkonstinstitutioner. Andra yrkesmöjligheter är att rikta in sig mot skrivande, konstkritik, förlagsverksamhet eller arbeta som curator för konstutställningar. Du kan kombinera studier i konstvetenskap med studier i andra ämnen för att bredda din kompetens. Du kan även välja att studera vidare på avancerad nivå för att sedan söka forskarutbildning och arbeta med forskning eller som lärare på högskolenivå. Efter studier i konstvetenskap har du goda kunskaper i akademiskt skrivande. Du har tränat upp en kritisk analysförmåga och erfarenhet av kritiskt läsande samt granskande av avancerad forskningslitteratur. Du har haft övning i att snabbt författa och strukturera text, såväl som att hantera källor och vetenskaplig formalia. Utanför yrkeslivet har du glädje av dina kunskaper om människans bildskapande, historiskt och nutid. Du har kunskap och förmåga att hänga med i den estetiska debatten i stort, genom din kritiska förmåga att tolka både text och bild. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har i huvudsak gått vidare längs två vägar. En del mot högre akademiska studier, på master och forskarnivå. En del mot arbete inom konst- och kultursektorn. Tidigare studenter arbetar idag i olika roller inom konst- och kulturvärlden. Bland annat på gallerier, museer, konsthallar och andra kulturinstitutioner. Andra arbetar som konstkritiker eller på förlag. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i bildkonst, arkitektur, och ett vetenskapligt arbete Konstvetenskap C består av tre delkurser: Presentationens teori och praktik, Teori och metod samt Uppsats. De två inledande delkurserna förbereder dig inför kursens avslutande moment – uppsatsen. I den första delkursen fördjupar du dig i utvalda exempel på bildkonst och arkitektur. I delkursen ingår även en exkursion och du får studera olika aspekter på konstvetenskapligt skrivande. I den andra delkursen får du fördjupa dig i konstvetenskaplig teori och metod. Uppsatsarbetet innebär genomförandet av ett vetenskapligt arbete i ett valfritt konstvetenskapligt område, samt ventilering och opponering på en annan students uppsats. Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Du examineras genom hemtentamen, obligatorisk närvaro på seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Uppsatsarbetet kräver högre krav på självständighet av dig som student. Du får stöd i form av handledningstillfällen, både gruppvis och individuellt. Uppsatsen examineras genom medverkan i uppsatsseminarier, genomförandet av uppsats samt muntlig presentation och opponering på annan students uppsats.
Har du ett intresse för konst, bilder och visuella fenomen? På Södertörns högskola integreras ämnet konstvetenskap med mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter. Du får djupdyka i konstens historia såväl som att granska konst ur ett nutida och modernt perspektiv. Ämnet bygger på en teoretisk grund, vilket ger dig en stark kompetens när det kommer till modern och samtida konstvetenskap. Teoretiska moment varvas med praktiska moment. Genom studier i konstvetenskap får du arbeta med olika temaområden kopplat till begrepp, berättelser, frågor och metoder. Klassisk konsthistoria sammanförs med visuella kulturstudier. Det inkluderar allt från konstverk till massbilder, arkitektur och design. Ämnet konstvetenskap interagerar med flera externa aktörer. Genom möten med yrkesverksamma inom konst- och kulturområdet får du under studierna en bred insikt i branschen. Du möter bland annat konstnärer, experter och museichefer.