Vad ingår?

Fördjupa dig i bildkonst, arkitektur, och ett vetenskapligt arbete

Konstvetenskap C består av tre delkurser: Presentationens teori och praktik, Teori och metod samt Uppsats. De två inledande delkurserna förbereder dig inför kursens avslutande moment – uppsatsen. I den första delkursen fördjupar du dig i utvalda exempel på bildkonst och arkitektur. I delkursen ingår även en exkursion och du får studera olika aspekter på konstvetenskapligt skrivande. I den andra delkursen får du fördjupa dig i konstvetenskaplig teori och metod.

Uppsatsarbetet innebär genomförandet av ett vetenskapligt arbete i ett valfritt konstvetenskapligt område, samt ventilering och opponering på en annan students uppsats.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Du examineras genom hemtentamen, obligatorisk närvaro på seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Uppsatsarbetet kräver högre krav på självständighet av dig som student. Du får stöd i form av handledningstillfällen, både gruppvis och individuellt. Uppsatsen examineras genom medverkan i uppsatsseminarier, genomförandet av uppsats samt muntlig presentation och opponering på annan students uppsats.