Moas båge södertörns högskola

Kreativt skrivande med inriktning mot skrivpedagogik

Kurs

Kreativt skrivande med inriktning mot skrivpedagogik

15 hp

Höst

50%

Campus

Kursen vänder sig till dig som är aktiv inom fältet skrivande och litteraturläsande. Under kursen får du fördjupa din kunskap i hur kreativt skrivande kan användas för att inspirera och guida andra in i ett eget skrivande.

Kursen varvar praktiska och teoretiska moment och ger dig kunskap i metoder, praktiker och teorier gällande kreativt skrivande. Inriktningen är mot skrivpedagogik, där kopplingen mellan den egna skrivpraktiken och den som pedagog är en viktig del.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.