Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Kreativt skrivande med inriktning mot skrivpedagogik

Behörighetskrav:

Ett års bibliotekarie-, skriv- eller ämneslärarutbildning inriktning svenska, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng