Vad ingår?

Medie- och kommunikationsvetenskap med en vetenskaplig och praktisk förankring

Medie- och kommunikationsvetenskap A ger dig en introduktion till ämnet och grundläggande förståelse för mediernas betydelse för samhälle, kultur, individ, vardagsliv och estetik. Du får lära dig om mediers makt och betydelse kopplat till viktiga områden som yttrandefrihet, integritet, politik, demokrati och globalisering. Kursen innehåller både teoretiskt och vetenskapligt förankrade moment såväl som praktiska.

Du läser följande fyra delkurser som belyser olika aspekter av mediers roll och historia:

  • Medielandskapet
  • Medierna i samhället
  • Medier och meningsskapande
  • Medieteknologier i förändring

Under delkurserna varvas föreläsningar och seminarier med produktionsmoment och du tränas i att läsa och diskutera medieteoretisk litteratur.

Arbetssätt

Kursen innefattar cirka sex till tio lärarledda timmar på högskolan i veckan, resterande tid förväntas du studera på egen hand eller i grupp. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt grupparbeten. Det förekommer både gästföreläsningar och studiebesök under kursens gång.

Du studerar tillsammans med ungefär 60 till 80 studenter. Seminarier, grupparbeten och redovisningar görs i mindre grupper.