Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Medie- och kommunikationsvetenskap B

Behörighetskrav:

Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng