Vad ingår?

Fördjupa dig inom ett medie- och kommunikationsvetenskapligt område genom en självständig undersökning

Medie- och kommunikationsvetenskap C utgörs av två delar. Dels av specialiserade teoretiska samt metodologiska kunskaper tillsammans med vetenskapliga perspektiv, frågor och traditioner, dels en självständig undersökning i form av en C-uppsats. Kursen innebär en möjlighet för dig att fördjupa dig i ett medie- och kommunikationsvetenskapligt område.

Inledningsvis läser du en specialiserande kurs inom teori och metod. Inom ramen för kursen har du möjlighet att välja ett specialiseringsområde inom vilket du fördjupar dig teoretiskt och metodiskt. Arbetet kan sedan användas som utgångspunkt för den kommande C-uppsatsen.

Under andra delkursen får du vidga dina vetenskapsteoretiska perspektiv och metoder. Kursen behandlar vetenskapsteoretiska frågor och traditioner i förhållande till medie- och kommunikationsvetenskap. Du får reflektera kring skillnaderna och relationerna mellan kritisk teori, semiotik, strukturalism, poststrukturalism, feminism, med mera. Dessa begrepp och tankar blir belysta i relation till medievetenskapliga problemområden.

Avslutningsvis genomför du en självständig undersökning i form av en C-uppsats. Du väljer ett område inom medie- och kommunikationsvetenskap att fördjupa dig i.

Arbetssätt

Terminens början innehåller fler lärarledda tillfällen i form av föreläsningar och seminarier. Mot terminens slut, under genomförandet av uppsatsen, arbetar du mycket självständigt men har några handledartillfällen som stöd.

Du examineras i de två första kurserna genom aktivt deltagande på seminarier och två hemtentamens. Uppsatsen examineras genom utförande av uppsats, aktivt deltagande på uppsatsseminarier, samt opponering på annan students uppsats och försvar av egen uppsats.

Under vårterminen brukar ungefär 25 studenter läsa kursen, på höstterminen ökar antalet till runt 40 studenter.