Stolar i olika färger. Kvinna i bakgrunden.

Lär dig hantera digitala produktionsverktyg

Kurs

Medieproduktion: text och bild

15 hp

Vilka metoder och verktyg kan användas för att nå ut i det moderna medielandskapet? Den här kursen riktar sig till dig som vill lära dig hantera digitala produktionsverktyg för mediegestaltning, och samtidigt förstå dess villkor. Efter kursen har du färdigheter i text- och bildproduktion samt digital publicering.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Läs om ämnets forskning
Medieproduktion: text och bild Kursen ger dig grundläggande färdigheter i text- och bildproduktion, samt digital publicering. Du får kunskap och färdigheter i digitala produktionsverktyg. Det förenas med teoretiska inslag kring mediekommunikation. Genom diskussioner om din egen och andras produktion kombineras de två delarna. Du läser tre delkurser: Genrer, verktyg och villkor Visuell kommunikation och produktion Projektarbete i medieproduktion Första delkursen behandlar verktyg för visuellt och skriftligt medieinnehåll. Du får själv producera material för olika former av medier och sammanhang. I den andra delkursen får du teoretiska perspektiv på produktion, publicering och distribution av digitala mediematerial. I den sista delkursen får du tillsammans med en projektgrupp skapa analogt och digitalt mediematerial för ett bestämt syfte och sammanhang. Du får här möjlighet att använda det du lärt dig tidigare under kursen. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten, både i grupp och individuellt. Din egen och dina kurskamraters produktion samt kursens teoretiska moment ligger till grund för reflekterande diskussionsmoment. Du examineras genom aktivt deltagande på seminarier och i diskussioner. Samt produktion, presentation och analys av eget mediematerial. Du examineras även genom opponering på andras mediematerial.
Bred förståelse för och kunskap om mediernas roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet.