Stolar i olika färger.

Möt det digitala samhällets behov av medietekniska kunskaper

Kurs

Medieteknik A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Har du ett intresse för medier och design och vill lära dig grunderna? I kursen Medieteknik A får du grundläggande, praktiska kunskaper i olika medier och flera digitala verktyg. Efter kursen kommer du ha koll på design, digitala medier och webbproduktion - kunskaper du kommer ha nytta av i många yrkesområden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Många arbetsmöjligheter inom medieteknikens alla områden Digitala system och teknik finns inom alla branscher. Efter studier i medieteknik kan du arbeta på flera olika typer av arbetsplatser. Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är IT-företag, reklambyråer, spelutvecklingsföretag och kommuner. Exempel på yrken är webbdesigner, speldesigner, IT-konsult eller projektledare. Du kommer kunna värdera och kritiskt granska kommunikationslösningar, vilket är värdefullt inom många arbetsområden och yrken inom medier. Du kommer även kunna bedöma och reflektera över egna och andras designer, samt designmetoder för utformning av digitala medier. I nästan alla yrkesområden förekommer arbete med digitala medier. Dina kunskaper kommer därmed vara användbara oavsett vilket bransch du vill arbeta i. Utbildningen är modern, har god koll på branschens utveckling och en nära koppling till arbetslivet. Genom reflekterande och praktiska moment får du en uppskattad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningens akademiska utformning gör att du efter studier också har med dig förmågan att formulera dig i tal och skrift, samt hämta och värdera kunskap. Efter kursen kan du välja att utveckla dina kunskaper genom att studera vidare inom medieteknik, där kurser finns upp till C-nivå. Läs om ämnets forskning
Bred introduktion till digitalt arbete Medieteknik A ger relevant kunskap för dig som siktar mot arbete med design av digitala medie- och webbproduktioner. Exempel på sådana produktioner kan vara inom områden som lärande, berättande, handel, underhållning, upplevelser och spel. Sammanfattat ger kursen dig praktiska färdigheter inom text- och bildredigering, webb- och interaktionsdesign, programmering och scriptspråk samt olika digitala verktyg kopplade till dessa områden. Kursen består av fyra delkurser. Den första delkursen är en introduktion till ämnet Medieteknik. Under detta kursmoment presenteras teoretiska och praktiska kunskaper relevanta för kommunikation och design med bild, ljud och video. Här introduceras du i grundläggande tekniker för gestaltning i digitala medier med olika verktyg. Efter introduktionskursen följer tre delkurser: Mediedesign grund, Webbproduktion grund och Interaktionsdesign grund. I delkurserna får du lära dig grunderna inom respektive ämne. Till exempel baskunskaper i grafisk design och rörlig bild, programmering, kodspråk och webbpublicering samt interaktionsdesign och användarperspektiv. Arbetssätt Varje termin antas ungefär 140 studenter till kursen, ibland läser även programstudenter kursen och gruppen kan då bli större. Tiden du är i skolan kan variera mellan delkurserna. Under vissa, mer praktiska, moment kan du få möjlighet till handledning i skolan. Föredrar du att arbeta mer självständigt finns det möjlighet även för det, då du i stor grad själv väljer hur du disponerar tiden. Programmen som används under kursens gång finns på högskolans datorer. Vanliga undervisningsformer är likt andra kurser föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker dock även i andra former, som genom workshops och i projekt. Under kursens gång blandas eget arbete med grupparbeten. Fem gånger per termin är det även öppna föreläsningar, där intressanta personer från olika medietekniska yrkesområden föreläser. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga inlämningar, laborationer och redovisningar av olika projekt.
Teknisk design utifrån människors användning och upplevelse Medieteknik handlar om människors interaktion med digitala medier. Inom ämnet ryms flera teman, till exempel design och programmering av webbsidor, speldesign och medieproduktion av både ljud och rörlig bild. Förutom ämnets fokus på att kunna utveckla och skapa digitala produkter och tjänster, så betonas även vikten att förstå och reflektera över teknik ur ett mänskligt perspektiv. Både när det kommer till användning av teknik och digitala medier, och hur det påverkar olika grupper och samhället i stort. Ämnet passar dig som har ett intresse för modern teknik, digital utveckling och formgivning. Några återkommande teman är hur du skapar användbarhet, design ur ett upplevelseperspektiv och design ur ett genusperspektiv. Andra delar i utbildningen är Virtual Reality, Artificiell Intelligens och smarta material. På Södertörns högskola har medietekniken ett fokus på design och formgivning utifrån människors interaktion med teknik. Genom teoretiska moment som belyser både tidigare och aktuell forskning får du ett brett perspektiv på ämnet. Genom studier i medieteknik får du verktyg att arbeta för samhällsutvecklingen på flera sätt. Vid exempelvis design och framställning av medieproduktioner tar utbildningen hänsyn till bland annat utveckling av hållbara städer och samhällen. Och genom ett återkommande fokus på användbarhet och inkluderande design kopplar medieteknik an till frågor om jämställdhet och inkluderande samhällen. Medieteknik A ger dig grundläggande kunskaper inom digitala verktyg, mediedesign och webbpublicering. Du kommer att presenteras för olika medietekniska områden, där bland annat webbsidors uppbyggnad, design och funktioner ingår. Förutom praktiska kunskaper får du även en teoretisk grund i design utifrån användare och användbarhet. Kursens olika moment har en tydlig koppling till samhälle och arbetsliv.