Vad ingår?

Bred introduktion till digitalt arbete

Medieteknik A ger relevant kunskap för dig som siktar mot arbete med design av digitala medie- och webbproduktioner. Exempel på sådana produktioner kan vara inom områden som lärande, berättande, handel, underhållning, upplevelser och spel. Sammanfattat ger kursen dig praktiska färdigheter inom text- och bildredigering, webb- och interaktionsdesign, programmering och scriptspråk samt olika digitala verktyg kopplade till dessa områden.

Kursen består av fyra delkurser. Den första delkursen är en introduktion till ämnet Medieteknik. Under detta kursmoment presenteras teoretiska och praktiska kunskaper relevanta för kommunikation och design med bild, ljud och video. Här introduceras du i grundläggande tekniker för gestaltning i digitala medier med olika verktyg.

Efter introduktionskursen följer tre delkurser: Mediedesign grund, Webbproduktion grund och Interaktionsdesign grund. I delkurserna får du lära dig grunderna inom respektive ämne. Till exempel baskunskaper i grafisk design och rörlig bild, programmering, kodspråk och webbpublicering samt interaktionsdesign och användarperspektiv.

Arbetssätt

Varje termin antas ungefär 140 studenter till kursen, ibland läser även programstudenter kursen och gruppen kan då bli större. Tiden du är i skolan kan variera mellan delkurserna. Under vissa, mer praktiska, moment kan du få möjlighet till handledning i skolan. Föredrar du att arbeta mer självständigt finns det möjlighet även för det, då du i stor grad själv väljer hur du disponerar tiden. Programmen som används under kursens gång finns på högskolans datorer.

Vanliga undervisningsformer är likt andra kurser föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker dock även i andra former, som genom workshops och i projekt. Under kursens gång blandas eget arbete med grupparbeten. Fem gånger per termin är det även öppna föreläsningar, där intressanta personer från olika medietekniska yrkesområden föreläser. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga inlämningar, laborationer och redovisningar av olika projekt.