Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Medieteknik B

Behörighetskrav:

Medieteknik A, 22,5 högskolepoäng eller motsvarande

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng