Stolar i olika färger.

Förändra genom design - skapa och realisera digitala innovationer

Kurs

Medieteknik B

30 hp

Vår

100%

Campus

Vill du få djupare förståelse för digital teknik och hur den kan utformas utifrån användaren? Genom att sätta in ämnet i ett kritiskt teoretiskt perspektiv och koppla till aktuell forskning får du goda insikter i medieteknikens användning och påverkan. Du får dessutom vidareutveckla dina praktiska färdigheter från A-kursen.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Många arbetsmöjligheter inom medieteknikens alla områden Digitala system och teknik finns inom alla branscher. Efter studier i medieteknik kan du arbeta på flera olika typer av arbetsplatser. Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är IT-företag, reklambyråer, spelutvecklingsföretag och kommuner. Exempel på yrken är webbdesigner, speldesigner, IT-konsult eller projektledare. Du kommer kunna värdera och kritiskt granska kommunikationslösningar, vilket är värdefullt inom många arbetsområden och yrken inom medier. Du kommer även kunna bedöma och reflektera över egna och andras designer, samt designmetoder för utformning av digitala medier. I nästan alla yrkesområden förekommer arbete med digitala medier. Dina kunskaper kommer därmed vara användbara oavsett vilket bransch du vill arbeta i. Utbildningen är modern, har god koll på branschens utveckling och en nära koppling till arbetslivet. Genom reflekterande och praktiska moment får du en uppskattad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningens akademiska utformning gör att du efter studier också har med dig förmågan att formulera dig i tal och skrift, samt hämta och värdera kunskap. Läs om ämnets forskning
Verktyg att skapa, värdera och förmedla design och tekniska innovationer I Medieteknik B breddar du din förståelse för medieteknik och övar upp färdigheter inom ämnet relaterat till design och produktion av digitala och interaktiva medier. Genom mer avancerade projektarbeten får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Du får vidareutveckla din förmåga att gestalta, värdera och förmedla egenskaper genom design av digitala medier. Kursen introducerar dig även för grundläggande forskningsmetodik tillsammans med aktuell forskning, där den aktuella forskningen sätter in medie- och informationsvetenskap i både historiska och sociala sammanhang. Detta ger dig en god insikt i medieteknikens användning och påverkan ur både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Kommunikation och berättande med ljud och rörlig bild, medieteknisk teori och metod, interaktiva och databasdrivna webbapplikationer samt projekthantering och dokumentationsarbete är några av momenten som ingår i kursen. Arbetssätt Kursen innehåller cirka tolv till 20 lärarledda timmar i veckan. Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, workshops och övningar där lärare finns tillgängliga. Andra övningar gör du självständigt eller i grupp, exempelvis inlämningar av en video eller grafiskt material. Du examineras genom inlämningar, både kreativa och skriftliga, samt redovisningar. Kursen innehåller även en föreläsningsserie där du får lyssna på experter både från den akademiska världen och mediebranschen. Kursen antar cirka 80 studenter varje termin. Gruppuppgifterna görs av mindre grupper om cirka fyra till fem personer.
Teknisk design utifrån människors användning och upplevelse Medieteknik handlar om människors interaktion med digitala medier. Inom ämnet ryms flera teman, till exempel design och programmering av webbsidor, speldesign och medieproduktion av både ljud och rörlig bild. Förutom ämnets fokus på att kunna utveckla och skapa digitala produkter och tjänster, så betonas även vikten att förstå och reflektera över teknik ur ett mänskligt perspektiv. Både när det kommer till användning av teknik och digitala medier, och hur det påverkar olika grupper och samhället i stort. Ämnet passar dig som har ett intresse för modern teknik, digital utveckling och formgivning. Några återkommande teman är hur du skapar användbarhet, design ur ett upplevelseperspektiv och design ur ett genusperspektiv. Andra delar i utbildningen är Virtual Reality, Artificiell Intelligens och smarta material. På Södertörns högskola har medietekniken ett fokus på design och formgivning utifrån människors interaktion med teknik. Genom teoretiska moment som belyser både tidigare och aktuell forskning får du ett brett perspektiv på ämnet. Genom studier i medieteknik får du verktyg att arbeta för samhällsutvecklingen på flera sätt. Vid exempelvis design och framställning av medieproduktioner tar utbildningen hänsyn till bland annat utveckling av hållbara städer och samhällen. Och genom ett återkommande fokus på användbarhet och inkluderande design kopplar medieteknik an till frågor om jämställdhet och inkluderande samhällen.