Vad ingår?

Verktyg att skapa, värdera och förmedla design och tekniska innovationer

I Medieteknik B breddar du din förståelse för medieteknik och övar upp färdigheter inom ämnet relaterat till design och produktion av digitala och interaktiva medier. Genom mer avancerade projektarbeten får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Du får vidareutveckla din förmåga att gestalta, värdera och förmedla egenskaper genom design av digitala medier.

Kursen introducerar dig även för grundläggande forskningsmetodik tillsammans med aktuell forskning, där den aktuella forskningen sätter in medie- och informationsvetenskap i både historiska och sociala sammanhang. Detta ger dig en god insikt i medieteknikens användning och påverkan ur både ett historiskt och ett nutida perspektiv.

Kommunikation och berättande med ljud och rörlig bild, medieteknisk teori och metod, interaktiva och databasdrivna webbapplikationer samt projekthantering och dokumentationsarbete är några av momenten som ingår i kursen.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka tolv till 20 lärarledda timmar i veckan. Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, workshops och övningar där lärare finns tillgängliga. Andra övningar gör du självständigt eller i grupp, exempelvis inlämningar av en video eller grafiskt material.

Du examineras genom inlämningar, både kreativa och skriftliga, samt redovisningar. Kursen innehåller även en föreläsningsserie där du får lyssna på experter både från den akademiska världen och mediebranschen.

Kursen antar cirka 80 studenter varje termin. Gruppuppgifterna görs av mindre grupper om cirka fyra till fem personer.