Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Miljövetenskap A natur-sam

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15). Eller Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A14).

Urval:

Betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3