Vad ingår?

Genom flera perspektiv lär du dig förstå sambandet mellan samhälle och miljö

Kursen ger dig en introduktion till den viktiga kopplingen mellan samhälle och miljö. Samtliga delkurser ger dig kunskap i alla globala mål för hållbar miljö. Du presenteras för flera av de naturvetenskapliga teorier och processer som är viktiga för att förstå hur människa och miljö påverkar varandra. Kursen består av tre delkurser:

  • Introduktion till hållbar utveckling
  • Ekofysiologi
  • Naturens processer

Den första delkursen tar upp alla aspekter på hållbarhet. Du får en inblick problematiken kopplat till miljö och hållbar utveckling. Du diskuterar relationen mellan människa, samhälle och ekosystem ur både natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Du lär dig om olika miljöhistoriska och miljöetiska perspektiv på natur och samhälle.

I den andra delkursen får du lära dig om de processer som har format livet på jorden. Du får studera hur olika miljöfaktorer påverkar olika typer av levande organismer, och vad det kan få för konsekvenser. Du lär dig om den evolutionära historien. Vilket ger dig större möjlighet att bedöma risker och förutsättningar för hur våra biologiska samhällen kommer påverkas av kommande miljöförändringar.

I den tredje delkursen får du undersöka jordens historia och fysiska miljö. Du får bland annat studera jordens klimatzoner, grundläggande processer i samhällsekologi och hur ekosystem förändras över tid.

Arbetssätt

Det är cirka två till fyra timmar och cirka tre till fyra dagar lärarledd tid i veckan. Undervisningen sker främst genom föreläsningar, seminarier, exkursioner och laborationer. Du examineras genom skriftlig tentamen samt skriftliga och muntliga redovisningar, både enskilt och i grupp.

Du studerar tillsammans med ungefär 60-80 andra studenter. Det innefattar både fristående studenter och studenter som läser programmet Miljö och utveckling.

Under sista delkursen deltar du i en exkursion med övernattning vid Askö fältstation söder om Trosa.