Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Miljövetenskap A sam-natur

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 15/A14).

Urval:

Betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3