Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Miljövetenskap B sam-natur

Behörighetskrav:

Miljövetenskap A sam-natur, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng