Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Östersjöns ekosystem och naturresurser

Behörighetskrav:

60 högskolepoäng i miljövetenskap/biologi/kemi/geovetenskap/geografi, varav 7,5 högskolepoäng i ekologi eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng