Vad ingår?

Förankra dina studier i praktiskt arbete

Kursen innebär att du genomför praktik vid myndighet, förvaltning, organisation eller företag. Praktiken omfattar minst 15 veckor och du kan genomföra praktiken i Sverige eller utomlands.

Under praktiken får du tillfälle att omsätta dina teoretiska ämneskunskaper i praktiskt arbete, och lära dig hur din utbildning motsvarar de krav som ställs av arbetsmarknaden.

Du ordnar själv din praktikplats, som sedan ska godkännas av kursansvarig. Praktikplatsen ska kunna ge dig arbetsuppgifter som är relevant för din studieinriktning och framtida yrkesverksamhet.

Arbetssätt

Kursen innebär att du genomför minst 15 veckors praktik. Du ordnar själv din praktikplats, som sedan godkänns av kursansvariga.

Seminarier på högskolan kan förekomma under kursen. Kursen examineras genom utförd praktik, en praktikrapport och en muntlig presentation av praktikrapporten.