Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Förankra dina studier i praktiskt arbete

Kursen innebär att du genomför praktik vid myndighet, förvaltning, organisation eller företag. Praktiken omfattar minst 15 veckor och du kan genomföra praktiken i Sverige eller utomlands.

Under praktiken får du tillfälle att omsätta dina teoretiska ämneskunskaper i praktiskt arbete, och lära dig hur din utbildning motsvarar de krav som ställs av arbetsmarknaden.

Du ordnar själv din praktikplats, som sedan ska godkännas av kursansvarig. Praktikplatsen ska kunna ge dig arbetsuppgifter som är relevant för din studieinriktning och framtida yrkesverksamhet.

Arbetssätt

Kursen innebär att du genomför minst 15 veckors praktik. Du ordnar själv din praktikplats, som sedan godkänns av kursansvariga.

Seminarier på högskolan kan förekomma under kursen. Kursen examineras genom utförd praktik, en praktikrapport och en muntlig presentation av praktikrapporten.