Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Romani chib 2: Grundläggande färdigheter i minst två av de nationella dialekterna av romani chib

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng