Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt

Behörighetskrav:

60 högskolepoäng inklusive B-kurs inom ett ämne inom Humaniora, Samhällsvetenskap eller Teknik

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng