Aula

Lär dig leda, planera och genomföra event

Kurs

Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt

30 hp

Höst

100%

Campus

Är du intresserad av projektledning och vill utveckla din förmåga att genomföra event? Vad krävs egentligen för ett lyckat event och hur kan ledning och strategi anpassas utifrån ett projekts olika behov. På kursen lär du dig begrepp, modeller och teorier samt olika metoder för hur projekt effektivt skapas, planeras och genomförs.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Eventstrateg, event manager, mötesplanerare, projektledare eller mötesvärd Rent allmänt får du efter studier i turismvetenskap en efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Det finns behov av kunskap om storstadsturism både inom besöksnäringen och offentlig sektor. Genom akademiska studier i turismvetenskap och event får du gedigen akademisk kunskap i att utreda, analysera och skriva rapporter, vilket är nödvändigt för specialistpositioner och högre positioner inom branschen. Framtida arbeten inom event- och mötesindustrin: Event manager - projektledare och ansvarig för olika event Utveckling av eventprojekttekniker och personalledarskap Eventstrateg med konceptutveckling, strategi och ledning Projektanalys och planering i företag inom event och mötesindustrin Resurs- och ekonomiplanering av projekt utifrån ett hållbart perspektiv Organisation av projekt- och personalplanering Undersökning och planering av projektinnehåll och projektlogistik Läs om ämnets forskning
Fördjupat om event och projektledning Under kursen De första fem veckorna är relativt undervisningsintensiva med föreläsningar, tenta och inlämningsuppgift. Därpå följer projektgenomförande som sker i fält, varpå kursen avslutas med rapportventilering Under kursen övar du förmågan att läsa källtexter samtidigt som du får en fördjupad förståelse av Hannah Arendts tänkande. I kursen får du en översikt av huvudlinjerna i Arendts utveckling och du får läsa några av hennes centrala texter. Du kommer även få viss insikt i Arendts filosofi. Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater. Undervisningen sker huvudsakligen i form av seminarier. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.
Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt Människor reser mer, destinationerna blir fler och turismbranschen expanderar. Genom studier i turismvetenskap får du efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Du får insikt i vilken roll turism och resande har för individen men även för samhället och samhällsutvecklingen. Turismvetenskap handlar om turismaktörer såväl som besökare. Du får lära dig hur företag och organisationer inom turismbranschen styrs genom hospitality management, hur besöksnäringen ser ut och hur stödet kan se ut från den offentliga sektorn. Samtidigt får du kunskap om hur boende, turister och affärsresenärer upplever, arbetar och tar emot service i sitt resande. Besökare och turism har en ekonomisk, kulturell och social påverkan såväl som en uppenbar miljöpåverkan. Ämnet kopplar an till frågor om hållbar samhällsutveckling eftersom besöksnäring och turism kan bidra i utvecklingen mot ett bättre samhälle. Till exempel genom skapandet av attraktiva förutsättningar för städer och landsbygd, ett hållbarhetsperspektiv på turismens inverkan på klimatet, eller hur företag kan arbeta ansvarsfullt för individer och samhället. På Södertörns högskola har ämnet Turismvetenskap huvudtemat storstadsturism. Inom huvudtemat fokuseras deltemana hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, turismkommunikation, mötesindustri och persontransporter. Utbildningen har en nära koppling till branschen genom arbetsmarknadsdagar, praktik och gästföreläsningar.