Varför ämnet?

Eftertraktad kompetens inom event och projekt

Människor reser mer, destinationerna blir fler och besöksnäringen expanderar. Genom studier i Turismvetenskap och event får du efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Du får insikt i vilken roll turism och resande har för individen men även för samhället och samhällsutvecklingen. Du får lära dig hur företag och organisationer inom turismbranschen styrs genom hospitality management, hur besöksnäringen ser ut och hur stödet kan se ut från den offentliga sektorn. Samtidigt får du kunskap om hur boende, turister och affärsresenärer upplever, arbetar och tar emot service i sitt resande.

Kursen ger en bra grund för att planera och genomföra olika typer av event. Allmän projekt- och eventkunskap har blivit allt viktigare att lära sig. Inte minst behöver fler temporära besöksattraktioner, det vill säga event, skapas och genomföras på olika besöksdestinationer. Dessutom kräver kunderna en ökad kompetens om projektplanering och organisation för alltmer komplexa och omfattande event. Till detta kommer krav på förmåga att konceptutveckla kunderbjudanden utifrån undersökta mötes- och upplevelsebehov.