Vad ingår?

Fördjupad kunskap om strategi och projektledning

Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt består av tre delkurser. De inledande delarna behandlar begrepp och metoder kring hur event och projekt effektivt planeras och genomförs, vilka strategiska frågor som behöver hanteras och hur ledarskapet anpassas för att hantera dessa. De första fem veckorna är relativt undervisningsintensiva med föreläsningar, tentamen och inlämningsuppgift. Det avslutande momentet praktiskt event- och turismprojekt är ett tillfälle för dig att tillämpa och fördjupa de kunskaper och färdigheter som du tillgodogjort dig under utbildningen.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid och omfattar 30 högskolepoäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt innefattar grupp- och projektarbete. På kursen antas cirka 30 studenter per termin och arbete sker i projektgrupper om 2-3 personer. Du examineras bland annat genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.