Runda stolar i skinn med soffa i bakgrunden.

Akademisk kunskap om hur resande och turism ser ut i världen

Kurs

Turismvetenskap A

30 hp

Höst

100%

Campus

Turismvetenskap A är en inledning till studier om turism och hospitality management. Du introduceras för turism som fenomen och dess historia. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om individens resande och destinationers förutsättningar såväl som praktiska verktyg för en framtid inom branschen.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Resekonsult, Kommunikatör, hotellchef, destinationsutvecklare eller eventledare? Efter studier i turismvetenskap har du en efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Det finns behov av kunskap om storstadsturism både inom besöksnäringen (hotell, resebyråer, eventbolag etc.) och inom offentlig sektor. Du får genom studier i turismvetenskap bland annat spetskompetens i management, destinationsplanering och marknadsföring, attraktionsutveckling, kommunikatörskompetens samt service- och bokningskompetens. Turismvetenskap ger dig viktig kunskap för flera olika yrkesroller. Under studierna får du insikt i branschens omfattning och möjlighet. Möjligheterna är många och tidigare studenter arbetar bland annat som hotellchefer, marknadsförare och frontpersonal på hotell, resekonsulter hos researrangörer, kommunikatörer på turistbyråer, webbredaktörer eller med sociala medier på större turistföretag. Flera blir Destination managers på destinationsorganisationer och inkommande turistbolag Genom akademiska studier i turismvetenskap får du även gedigen kunskap i att utreda, analysera och skriva rapporter. Dessa akademiska kunskaper är nödvändiga för specialistpositioner och högre positioner inom branschen. Läs om ämnets forskning
Introduktion till en komplex och världsomfattande verksamhet När du läser Turismvetenskap A får du kunskap om turism som fenomen och dess historia. Du får grundläggande kunskaper om individens resande, till olika destinationer utifrån olika syften. Du får även kunskaper om hur olika platsers naturliga förutsättningar tillsammans med reseaktörers erbjudanden gör det möjligt att resa till olika destinationer. Kursen ger dig en bred grund och är början på studier i turism och management. I kursens första del introduceras du för viktiga begrepp och perspektiv på turism. Du får grundläggande kunskaper om turismens bakomliggande faktorer, struktur och omfång. Kursen innehåller även mer praktiska moment och du får under kursens andra del lära dig om kommunikationsplanering, turismens medietekniska delar och retoriska färdigheter för interaktion med turister. Avslutningsvis får du studera turism ur ett historiskt perspektiv för att dra lärdomar inför framtiden. Arbetssätt Kursen ges på heltid och du kommer att ha lärarledd undervisning minst två dagar i veckan. Resterande tid ägnas åt grupparbeten, studiebesök, undersökningar eller studier på egen hand. Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier, projektarbeten och grupparbeten. Men både studiebesök och gästföreläsningar förekommer under kursen. Du examineras genom hemtentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier. Du studerar tillsammans med ungefär 100 andra studenter. Inför seminarier, grupparbeten och studiebesök delas ni in i mindre grupper.
Se resande ur nya perspektiv och få eftertraktad kompetens Människor reser mer, destinationerna blir fler och turismbranschen expanderar. Genom studier i turismvetenskap får du efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Du får insikt i vilken roll turism och resande har för individen men även för samhället och samhällsutvecklingen. Turismvetenskap handlar om turismaktörer såväl som besökare. Du får lära dig hur företag och organisationer inom turismbranschen styrs genom hospitality management, hur besöksnäringen ser ut och hur stödet kan se ut från den offentliga sektorn. Samtidigt får du kunskap om hur boende, turister och affärsresenärer upplever, arbetar och tar emot service i sitt resande. Besökare och turism har en ekonomisk, kulturell och social påverkan såväl som en uppenbar miljöpåverkan. Ämnet kopplar an till frågor om hållbar samhällsutveckling eftersom besöksnäring och turism kan bidra i utvecklingen mot ett bättre samhälle. Till exempel genom skapandet av attraktiva förutsättningar för städer och landsbygd, ett hållbarhetsperspektiv på turismens inverkan på klimatet, eller hur företag kan arbeta ansvarsfullt för individer och samhället. På Södertörns högskola har ämnet Turismvetenskap huvudtemat storstadsturism. Inom huvudtemat fokuseras deltemana hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, turismkommunikation, mötesindustri och persontransporter. Utbildningen har en nära koppling till branschen genom arbetsmarknadsdagar, praktik och gästföreläsningar. Turismvetenskap A är en inledning till studier om turism och hospitality management. Du får grundläggande kunskaper om individens resande, till olika destinationer utifrån olika syften. Du får även kunskaper om hur olika platsers naturliga förutsättningar tillsammans med turismaktörers erbjudanden gör det möjligt att resa till och vistas på olika destinationer. Vidare får du träning i att undersöka turismen i samhället samt att använda sociala medier inom turismmarknadsföring.