Runda stolar i skinn med soffa i bakgrunden.

Förstå turismens effekt på individen och samhället

Kurs

Turismvetenskap B

30 hp

Vår

100%

Campus

Turismvetenskap B är en fortsättning på studier om turism och hospitality management. Vill du veta mer om vilken roll turism spelar för en hållbar samhällsutveckling? Vill du förstå hur individer fungerar i reseprocessen och hur kulturmöten upplevs? Kursen ger dig fördjupade kunskaper samtidigt som du genom undersökningar på arbetsplatser får praktisk insyn i företags arbete och struktur.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Resekonsult, Kommunikatör, hotellchef, destinationsutvecklare eller eventledare? Efter studier i turismvetenskap har du en efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Det finns behov av kunskap om storstadsturism både inom besöksnäringen (hotell, resebyråer, eventbolag etc.) och inom offentlig sektor. Du får genom studier i turismvetenskap bland annat spetskompetens i management, destinationsplanering och marknadsföring, attraktionsutveckling, kommunikatörskompetens samt service- och bokningskompetens. Turismvetenskap ger dig viktig kunskap för flera olika yrkesroller. Under studierna får du insikt i branschens omfattning och möjlighet. Möjligheterna är många och tidigare studenter arbetar bland annat som hotellchefer, marknadsförare och frontpersonal på hotell, resekonsulter hos researrangörer, kommunikatörer på turistbyråer, webbredaktörer eller med sociala medier på större turistföretag. Flera blir Destination managers på destinationsorganisationer och inkommande turistbolag Genom akademiska studier i turismvetenskap får du även gedigen kunskap i att utreda, analysera och skriva rapporter. Dessa akademiska kunskaper är nödvändiga för specialistpositioner och högre positioner inom branschen. Läs om ämnets forskning
Fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om hållbart och effektivt turismarbete I Turismvetenskap B går du djupare in i studierna om turism och hospitality. Delkurserna varvar ett övergripande teoretiskt perspektiv tillsammans med verksamhetsrelaterad insikt och kunskap. Du får bland annat kunskap om management av destinationer med integrerad samhällsplanering, hållbarhetssystem, certifiering inom turism, individers upplevelsebehov, planering, genomförande och utveckling. Inledningsvis presenteras du för fenomenet hållbar turistdestination. Du får studera vilka effekter turismen har på lokal samhällsnivå. I kursens andra del studerar du individen på resan. Hur fungerar olika individer, både enskilt och i grupp, genom reseprocessen till olika destinationer? Och på vilka sätt upplevs kulturmöten på resan? Vidare får du undersöka hur olika resmåls kulturhistoria och naturliga förutsättningar påverkar resande, och hur denna kunskap kan användas i hållbara utvecklingar av permanenta besöksattraktioner och event. Avslutningsvis får du genomföra en undersökning på ett företag för att få inblick och kunskap i hur företag inom branschen arbetar med marknadsföring, service management, omvärldsbevakning, IT och branschstruktur. Kursen innefattar även en omfattande arbetsmarknadsdag där du får möjlighet att träffa olika aktörer inom branschen. Arbetssätt Kursen ges på heltid och du kommer att ha lärarledd undervisning minst två dagar i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, projektarbeten och grupparbeten. Det förekommer studiebesök och i kursens avslutande del utför du även undersökningar på företag inom branschen. Examinationsformen varierar mellan delkurserna och du examineras genom salstentamen, hemtentamen, gruppuppgifter och aktivt deltagande på seminarier. Du studerar med ungefär 85 andra studenter och ni delas in i mindre grupper för grupparbeten och seminarier.
Se resande ur nya perspektiv och få eftertraktad kompetens Människor reser mer, destinationerna blir fler och turismbranschen expanderar. Genom studier i turismvetenskap får du efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Du får insikt i vilken roll turism och resande har för individen men även för samhället och samhällsutvecklingen. Turismvetenskap handlar om turismaktörer såväl som besökare. Du får lära dig hur företag och organisationer inom turismbranschen styrs genom hospitality management, hur besöksnäringen ser ut och hur stödet kan se ut från den offentliga sektorn. Samtidigt får du kunskap om hur boende, turister och affärsresenärer upplever, arbetar och tar emot service i sitt resande. Besökare och turism har en ekonomisk, kulturell och social påverkan såväl som en uppenbar miljöpåverkan. Ämnet kopplar an till frågor om hållbar samhällsutveckling eftersom besöksnäring och turism kan bidra i utvecklingen mot ett bättre samhälle. Till exempel genom skapandet av attraktiva förutsättningar för städer och landsbygd, ett hållbarhetsperspektiv på turismens inverkan på klimatet, eller hur företag kan arbeta ansvarsfullt för individer och samhället. På Södertörns högskola har ämnet Turismvetenskap huvudtemat storstadsturism. Inom huvudtemat fokuseras deltemana hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, turismkommunikation, mötesindustri och persontransporter. Utbildningen har en nära koppling till branschen genom arbetsmarknadsdagar, praktik och gästföreläsningar. Turismvetenskap B fördjupar samtliga områden du introducerades för på A-kursen. Du övergår från turism som fenomen till fenomenet hållbar turistdestination. Kursen belyser frågor som: Vilka effekter får turism på lokal samhällsnivå? Hur fungerar individer, både enskilt och i grupp, i reseprocessen till olika destinationer? Hur kan besöksattraktioner utvecklas? samt hur styrs företag genom service management?