Runda stolar i skinn med soffa i bakgrunden.

Förutse framtidens resenär och branschens nästa steg

Kurs

Turismvetenskap C

30 hp

Vår

100%

Campus

Genom en tematisk kurs får du utvecklad förståelse för olika resenärers behov och hur industrin möter dessa. Vidare får du genomföra en framtidsstudie som syftar till att förutse framtidens efterfrågan inom branschen. I kursens avslutande moment skriver du en självständig uppsats och får fördjupa dig i ett turismvetenskapligt område.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Resekonsult, Kommunikatör, hotellchef, destinationsutvecklare eller eventledare? Efter studier i turismvetenskap har du en efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Det finns behov av kunskap om storstadsturism både inom besöksnäringen (hotell, resebyråer, eventbolag etc.) och inom offentlig sektor. Du får genom studier i turismvetenskap bland annat spetskompetens i management, destinationsplanering och marknadsföring, attraktionsutveckling, kommunikatörskompetens samt service- och bokningskompetens. Turismvetenskap ger dig viktig kunskap för flera olika yrkesroller. Under studierna får du insikt i branschens omfattning och möjlighet. Möjligheterna är många och tidigare studenter arbetar bland annat som hotellchefer, marknadsförare och frontpersonal på hotell, resekonsulter hos researrangörer, kommunikatörer på turistbyråer, webbredaktörer eller med sociala medier på större turistföretag. Flera blir Destination managers på destinationsorganisationer och inkommande turistbolag Genom akademiska studier i turismvetenskap får du även gedigen kunskap i att utreda, analysera och skriva rapporter. Dessa akademiska kunskaper är nödvändiga för specialistpositioner och högre positioner inom branschen. Efter studier på C-nivå kan man du även välja att söka turismämnets praktiktermin för att få praktisk yrkeserfarenhet. Läs om ämnets forskning
Gedigen ämnesfördjupning och utvecklad förståelse för resenärens behov I kursen Turismvetenskap C får du fördjupa dig i resenärers upplevelser och behov i resande för olika syften. Du får undersöka privatresande, exempelvis upplevelseturism och affärsresande, exempelvis professionella möten. Du får studera olika resenärers behov och hur upplevelseindustrin, mötesindustrin och samhället möter och tillgodoser dessa behov. I kursens andra del genomför du en framtidsstudie. Studien syftar till att på ett kreativt sätt identifiera potentiella turisminnovationer. Innovationerna hanteras i en formell utvecklingsprocess. Det innebär att du utvecklar studien för en specifik destination med tillhörande företag och produkter. Du kommer därmed utveckla en destinations- och affärsplan. Inom kursen ingår även en vetenskaplig undersökning i form av en kandidatuppsats, där du får ytterligare möjlighet att fördjupa dig i ett relevant ämne. Arbetssätt Kursen ges på heltid och du har lärarledda moment cirka två dagar i veckan på högskolan. Under kursens avslutande moment, uppsatsen, kan antal lärarledda tillfällen minska. Resterande tid förväntas du studera på egen hand eller i grupp. I den första delen examineras du genom en skriftlig hemtentamen, en gruppuppgift och aktivt deltagande på seminarier. Under den andra delen, som innefattar en framtidsstudie, examineras du genom ett projektarbete och seminariedeltagande. Under kursens avslutande del, uppsatsen, examineras du genom författandet av en uppsats, seminariedeltagande samt ventilering och opponering av uppsats. Du studerar med cirka 70 andras studenter och ni delas in i mindre seminariegrupper.
Se resande ur nya perspektiv och få eftertraktad kompetens Människor reser mer, destinationerna blir fler och turismbranschen expanderar. Genom studier i turismvetenskap får du efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Du får insikt i vilken roll turism och resande har för individen men även för samhället och samhällsutvecklingen. Turismvetenskap handlar om turismaktörer såväl som besökare. Du får lära dig hur företag och organisationer inom turismbranschen styrs genom hospitality management, hur besöksnäringen ser ut och hur stödet kan se ut från den offentliga sektorn. Samtidigt får du kunskap om hur boende, turister och affärsresenärer upplever, arbetar och tar emot service i sitt resande. Besökare och turism har en ekonomisk, kulturell och social påverkan såväl som en uppenbar miljöpåverkan. Ämnet kopplar an till frågor om hållbar samhällsutveckling eftersom besöksnäring och turism kan bidra i utvecklingen mot ett bättre samhälle. Till exempel genom skapandet av attraktiva förutsättningar för städer och landsbygd, ett hållbarhetsperspektiv på turismens inverkan på klimatet, eller hur företag kan arbeta ansvarsfullt för individer och samhället. På Södertörns högskola har ämnet Turismvetenskap huvudtemat storstadsturism. Inom huvudtemat fokuseras deltemana hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, turismkommunikation, mötesindustri och persontransporter. Utbildningen har en nära koppling till branschen genom arbetsmarknadsdagar, praktik och gästföreläsningar. Turismvetenskap C genomsyras av högskolans turismprofil som fokuserar på storstadsturism. Du får kunskap om vad urban turism handlar om samt skillnader mellan privatresande och affärsresande. Vidare lär du dig hur professionella möten och event planeras och genomförs. Ett större projektarbete genomförs för att du ska uppnå färdigheter i att utveckla destinationer och turistiska affärsverksamheter