Vikingabilden i litteratur och andra medier

Kurs

Vikingen: verklighet, föreställning, fiktion

7.5 hp

Vår

25%

Distans

Kursen undersöker och problematiserar ”vikingen” utifrån historisk verklighet, västerländsk föreställningsvärld och fiktiva bearbetningar. Här behandlas ett brett tidsspann av vikingarepresentationer i olika medier, från texter som Eddan till samtida fiktioner som teveserien "Vikings".

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Rubrik till din framtid: Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Läs om ämnets forskning
Lär dig om historiska föreställningars roll i verklighetsskapandet Vikingen: verklighet, föreställning, fiktion är för dig som har intresse för vikingen som figur. Kursen undersöker och problematiserar "vikingen" i skärningspunkten mellan historisk verklighet, västerländsk föreställningsvärld och fiktiva bearbetningar. För att förstå utvecklingen av denna figur över tid tas avstamp i ett antal kritiska perspektiv, såsom genusteori, ekokritik, queerteori och postkoloniala studier. Kursen behandlar ett brett tidsspann av vikingarepresentationer i olika medier, från texter som Eddan till samtida fiktioner som teveserien "Vikings". Kursen diskuterar frågor såsom: hur kan olika tolkningar av historien och en historisk figur som vikingen påverka dagens syn på t.ex. genus eller politik? Hur används historien i film och tv-serier och vad har det för effekt på vår uppfattning av historisk verklighet? Arbetssätt Kursen ges på distans på kvartsfart. Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och lärarledda digitala seminarier cirka en gång per månad. Du examineras genom seminariedeltagande och en individuell skriftlig hemtentamen. Du läser tillsammans med ungefär 50 studenter. Ni delas in i mindre grupper under seminarierna.
Rubrik till varför ämnet: Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv  I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.