Aula

Vikingabilden i litteratur och andra medier

Kurs

Vikingen: verklighet, föreställning, fiktion

7.5 hp

Höst / Vår

25%

Distans

Kursen undersöker och problematiserar ”vikingen” utifrån historisk verklighet, västerländsk föreställningsvärld och fiktiva bearbetningar. Här behandlas ett brett tidsspann av vikingarepresentationer i olika medier, från texter som Eddan till samtida fiktioner som teveserien "Vikings".

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.