Vad ingår?

Lär dig om historiska föreställningars roll i verklighetsskapandet

Vikingen: verklighet, föreställning, fiktion är för dig som har intresse för vikingen som figur. Kursen undersöker och problematiserar "vikingen" i skärningspunkten mellan historisk verklighet, västerländsk föreställningsvärld och fiktiva bearbetningar. För att förstå utvecklingen av denna figur över tid tas avstamp i ett antal kritiska perspektiv, såsom genusteori, ekokritik, queerteori och postkoloniala studier. Kursen behandlar ett brett tidsspann av vikingarepresentationer i olika medier, från texter som Eddan till samtida fiktioner som teveserien "Vikings".

Kursen diskuterar frågor såsom: hur kan olika tolkningar av historien och en historisk figur som vikingen påverka dagens syn på t.ex. genus eller politik? Hur används historien i film och tv-serier och vad har det för effekt på vår uppfattning av historisk verklighet?

Arbetssätt

Kursen ges på distans på kvartsfart. Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar och lärarledda digitala seminarier cirka en gång per månad. Du examineras genom seminariedeltagande och en individuell skriftlig hemtentamen.

Du läser tillsammans med ungefär 50 studenter. Ni delas in i mindre grupper under seminarierna.