Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet konstvetenskap eller motsvarande inom humaniora eller samhällsvetenskap samt minst två års yrkeserfarenhet inom fältet gestaltad livsmiljö.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng