Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Behörighetskrav:

Socionomexamen eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3 eller motsvarande samt Engelska 6.

Urval:

Alternativt urval