Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen/avlagd lärarexamen om minst 210 hp, med 120 hp i förskoledidaktiska ämnen eller motsvarande. Därtill tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet från förskola eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng