Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet etnologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3 eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng