180 hp

Höst

100%

Campus

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet med inriktning konstvetenskap

Studier i konstvetenskap är för dig som har ett intresse för konst, bilder och visuella fenomen. Du får studera konst ur både historiska och moderna perspektiv och utvecklar en bred konstvetenskaplig kompetens. Ämnet har en nära yrkesanknytning, vilket gör att du får möta flera yrkesverksamma inom området. Du förbereds för arbete inom konst- och kultursektorn såväl som studier och forskning på avancerad nivå.

På Södertörns högskola integreras ämnet konstvetenskap med mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter. Du får djupdyka i konstens historia såväl som att granska konst ur ett nutida och modernt perspektiv. Ämnet bygger på en teoretisk grund, vilket ger dig en stark kompetens när det kommer till modern och samtida konstvetenskap. Teoretiska moment varvas med praktiska moment.

Genom studier i konstvetenskap får du arbeta med olika temaområden kopplat till begrepp, berättelser, frågor och metoder. Du får studera klassisk konsthistoria som sammanförs med visuella kulturstudier. Det inkluderar allt från konstverk till massbilder, arkitektur och design. Du får bland annat analysera Leonardos “Mona Lisa” och reflektera över begreppet mästerverk.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen